SymforaMeander2018-09-26T10:22:38+00:00

SymforaMeander, centrum voor psychiatrie

Welkom bij SymforaMeander, centrum voor psychiatrie. We bieden kortdurende psychiatrische zorg, spoedeisende psychiatrische zorg en ziekenhuispsychiatrie. Onze zorg is er speciaal voor mensen bij wie lichamelijke en psychische klachten in elkaars verlengde liggen. Onze behandellocaties zijn gevestigd in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Nieuws

Verplaatsing spoedeisende psychiatrie, unit 1

Vandaag (24 september 2018) is unit 1, de klinische afdeling spoedeisende psychiatrie van SymforaMeander, als eigenstandige eenheid naar Kastanjehof op de locatie Zon & Schild van GGz Centraal verhuisd. Door minder beschikbaarheid van personeel concentreren we de acute zorg zoveel mogelijk in Kastanjehof. De unit blijft onder de verantwoordelijkheid vallen van SymforaMeander.   De aanmeldprocedure en al bekende telefoonnummers blijven hetzelfde, alleen de locatie is [...]

Privacy en patiëntenrechten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. > Hier kunt u lezen hoe SymforaMeander omgaat met patiëntenrechten en de bescherming van uw privacy.

SymforaMeander beperkt de opnamecapaciteit met ingang van 14 mei 2018

Het management van SymforaMeander heeft besloten met ingang van 14 mei a.s. de opnamecapaciteit tijdelijk terug te brengen. Aanleiding voor deze beslissing is een verminderde beschikbaarheid van personeel. David Krol, medisch manager a.i. van SymforaMeander: ”Wij staan voor een hoge kwaliteit van zorg voor de patiënten die bij ons verblijven. Momenteel zijn er minder professionals beschikbaar voor deze zorg, waardoor wij gedwongen zijn het aantal [...]