Privacy en patiëntenrechten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. > Hier kunt u lezen hoe SymforaMeander omgaat met patiëntenrechten en de bescherming van uw privacy.

2018-06-18T14:45:47+00:00Nieuws|