Cliëntenraad

Cliëntenraad2018-10-23T08:30:04+00:00

De cliëntenraad SymforaMeander behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij SymforaMeander. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van SymforaMeander. We praten, namens de cliënt, mee over (beleids)zaken en over de kwaliteit van de zorg en geven advies aan het management van SymforaMeander. Meer informatie is te lezen in onze folder.

Samenstelling
In onze cliëntenraad zitten (ex-)cliënten van SymforaMeander. We hebben op dit moment acht leden. Als u interesse heeft om lid te worden van de cliëntenraad, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen > Criteria voor cliëntenraadsleden.

Signalen
Heeft u iets wat u met ons wilt delen, neem dan contact met ons op. We ontvangen graag signalen en ideeën van cliënten die betrekking hebben op het algemene belang van cliënten en de zorg- en dienstverlening van de instelling.

Informatie:
> Folder cliëntenraad

> Jaarverslag 2015
> Jaarverslag 2016
> Jaarverslag 2017

> Nieuwsbrief CR december 2015
> Nieuwsbrief CR maart 2016
> Nieuwsbrief CR juni 2016
> Nieuwsbrief CR okt 2016
> Nieuwsbrief CR jan 2017
> Nieuwsbrief CR mei 2017
> Nieuwsbrief CR feb 2018
> Nieuwsbrief CR juni 2018
> Nieuwsbrief CR okt 2018

De leden van de clientenraad:

> Omer Akdag: sinds 2017 ben ik lid van de CR. Ik vind het leuk om een bijdrage te leveren en vertegenwoordig de allochtone achterban.

> Marieke Boerdijk: ik ben bij de cliëntenraad gegaan in juni 2017. Mijn belangrijkste motivatie is contact met cliënten. Met mijn ervaring als ex-cliënt zet ik me graag in om middels de cliëntenraad de units te bezoeken en zo de belangen te behartigen van de clienten. Juist omdat ik het heel belangrijk vind dat men gehoord wordt. Hier draag ik graag mijn steentje aan bij.

> Frans Bontekoe: Ik zit sinds 2017 in de cliëntenraad van SymforaMeander. De voornaamste reden dat ik me heb aangemeld voor de cliëntenraad is omdat deze als enige mee kan praten vanuit het perspectief van de cliënt. En misschien beter in staat is om zaken terug te brengen naar waar het uiteindelijk om draait: De “mens” in het hele proces.

> Brenda Dogger ( vicevoorzitter) en sinds eind 2014 actief in CR: Met mijn ervaring als ex-cliënt wil ik graag een bijdrage leveren aan goede zorg voor een ieder binnen SymforaMeander. Aandachtspunt en grootste interesse ligt voor mij bij de communicatie. Te denken valt aan een nieuwsbrief tot aan het hebben van een goed behandelplan.

> Olga Fonk: bijna 4 jaar geleden ben ik gevraagd voor de CR. Ik doe het met plezier. Gesprekken op de units zijn heel interessant. Er komen vaak vragen uit waar we soms wel iets mee kunnen. Verder doe ik wat hand en spandiensten.

>Ine Jacet: sinds de zomer van 2016 ben ik lid van de cliëntenraad, oud docent en onderwijs- en examineringsontwikkelaar bij MBO opleidingen. Van oorsprong ben ik pedagoog. Ik denk dat een cliëntenraad een zinvol orgaan is om belangen en wensen van cliënten te behartigen. Hiervoor zet ik mij graag in.

> Mart v Someren: ik ben lid van de cliëntenraad. Ik ben lid geworden omdat ik was opgenomen in de kliniek en dacht: ‘dit moet toch beter kunnen’. Ik was best sceptisch over wat een cliëntenraad kon betekenen, maar dat viel me mee. We doen veel werk om het de cliënten beter naar het zin te maken. Ook het overleg met het management loopt heel constructief en er komt veel uit. Voor mij dus reden om lid te blijven.

> Francis Wijnhoud: Ik draai al een tijdje mee met de cliëntenraad. Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb zelf in de psychiatrie gewerkt. Verder heb ik gezondheidswetenschappen gestudeerd. Door zowel mijn persoonlijke achtergrond als cliënt en als professional hoop ik mijn steentje bij te dragen in de cliëntenraad. Dit doe ik graag! Mijn gedachte er achter is dat ik wat terug wil doen voor de clientengroep binnen de psychiatrie. Ik merk dat de cliëntenraad er echt toe doet, kwaliteit van zorg, brandveiligheid, rolstoelvriendelijkheid zijn enkele onderwerpen waar wij ons meebezig houden. En ik ben blij dat we worden gehoord!

Contact
Cliëntenraad SymforaMeander
Deborah Lucas, ondersteuner CR
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
clientenraad@symforameander.nl
Telefoonnummer 033-850 84 05