Nieuws

Nieuws2018-09-26T10:21:39+00:00

Verplaatsing spoedeisende psychiatrie, unit 1

Vandaag (24 september 2018) is unit 1, de klinische afdeling spoedeisende psychiatrie van SymforaMeander, als eigenstandige eenheid naar Kastanjehof op de locatie Zon & Schild van GGz Centraal verhuisd. Door minder beschikbaarheid van personeel concentreren we de acute zorg zoveel mogelijk in Kastanjehof. De unit blijft onder de verantwoordelijkheid vallen [...]

Privacy en patiëntenrechten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. > Hier kunt u lezen hoe SymforaMeander omgaat met patiëntenrechten en de bescherming van uw privacy.

SymforaMeander beperkt de opnamecapaciteit met ingang van 14 mei 2018

Het management van SymforaMeander heeft besloten met ingang van 14 mei a.s. de opnamecapaciteit tijdelijk terug te brengen. Aanleiding voor deze beslissing is een verminderde beschikbaarheid van personeel. David Krol, medisch manager a.i. van SymforaMeander: ”Wij staan voor een hoge kwaliteit van zorg voor de patiënten die bij ons verblijven. [...]

GGz Centraal en Meander gaan de psychiatrische zorg in de regio anders organiseren

  GGz Centraal en Meander Medisch Centrum gaan samen de inrichting van de psychiatrische patiëntenzorg op een nieuwe wijze vormgeven. Aanleiding hiervoor is de vaststelling dat het volume van de gezamenlijke zorgactiviteiten binnen SymforaMeander onvoldoende krachtig is gebleken. Voornemen is de regie over en de uitvoering van de activiteiten van [...]

MijnMeander: online inzage in eigen ziekenhuisdossier

Meander Medisch Centrum biedt patiënten vanaf nu online toegang tot onderdelen van hun eigen ziekenhuisdossier. Via het patiëntenportaal MijnMeander kunnen patiënten onder meer uitslagen van onderzoek bekijken en afspraken maken of inzien. Ook kunnen zij hun persoonsgegevens bekijken en wijzigen. Dat is handig bij een verhuizing of als een patiënt [...]

Resultaten Tipkaart polikliniek

Van november 2017 tot januari 2018 is aan poliklinische cliënten gevraagd ons feedback te geven. Gemiddeld kregen wij een score van 7,5. In totaal hebben 54 cliënten hier gehoor aan gegeven. Waar zijn cliënten tevreden over? De cliënten zijn vooral tevreden over het contact met hun behandelaren. Genoemd wordt dat [...]

Herstart ECT behandelingen

Per 1 februari 2018 kunnen we weer de volledige capaciteit voor ECT (elektroconvulsieve therapie)  behandeling gebruiken. Er kunnen nieuwe patienten aangenomen worden naast de huidige ambulante ‘onderhoudsbehandeling’ doordat het team van psychiaters is versterkt. Een frequentie van tweemaal per week behandeling is weer mogelijk. Elektroconvulsieve therapie is met name effectief [...]

“Uw tip maakt onze behandeling beter!”

    In de maand november vragen wij de bezoekers van onze polikliniek een tipkaart in te vullen. We willen graag een beeld krijgen van de tevredenheid van onze bezoekers van de polikliniek en van u horen wat er beter kan. Als u een bezoek brengt aan de polikliniek, wilt [...]

Wachttijd intake verkort

september 2017 - Er zijn extra maatregelen genomen om de wachttijd voor een intake te verkorten en dit is gelukt! De wachttijd bedraagt nu maximaal twee weken.    

Stichting PVP, 35 jarig jubileum

De stichting PVP viert haar jubileum. Al 35 jaar staan zij klaar om cliënten binnen de ggz te ondersteunen bij vragen en klachten. Er is een speciale jubileum-editie gemaakt en de website is vernieuwd. Al 35 jaar loopt de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) rond in de ggz en biedt partijdige ondersteuning aan cliënten [...]

Patiënten fietsen voor goed doel

Begin september zijn patiënten van SymforaMeander en een aantal medewerkers van Meander Medisch Centrum de Stelvio opgefietst voor het goede doel van de Stichting Donerik & Friends. Zij willen door middel van sportieve activiteiten aandacht vragen voor donorregistratie en geld bijeen verzamelen voor onderzoek naar de zeldzame ziekte PSC. Deze slopende ziekte zorgt [...]

IKEA helpt

IKEA heeft zich ruimhartig opgesteld en een flink budget vrij gemaakt om ons te helpen de familiekamer en het terras van de afdeling in te richten en zo een ontspannen sfeer te creëren. We hopen dat de patiënten en hun families en vrienden elkaar daar op een prettige manier kunnen [...]