Organisatie

Organisatie2018-09-26T09:31:26+00:00

De dagelijkse leiding van SymforaMeander berust bij een duaal management. De beleidspsychiater en het hoofd bedrijfsvoering sturen de de behandelprogramma’s aan.

Management

De operationele leiding over de dagelijkse gang van zaken bij en het vaststellen van het dagelijks beleid bij SymforaMeander is in handen van een duaal interim management.

Paul Jansen
Paul Jansenalgemeen interim manager
Dhr. Jansen is telefonisch bereikbaar via 033 850 8400
Oswald Bloemen
Oswald Bloemeninterim medisch manager
Dhr. Bloemen is telefonisch bereikbaar via 033 850 8400

Aansturing behandelprogramma’s

De beleidspsychiater en een hoofd bedrijfsvoering zorgen voor de aansturing van de behandelprogramma’s. Dit zijn:

Behandelprogramma’s Beleidspsyhiater Hoofd bedrijfsvoering
Stemmings- en angststoornissen vacant Barbara Wolters
Spoedeisende Psychiatrie vacant Marga Oosterloo
Ziekenhuispsychiatrie vacant Barbara Wolters

Bestuur

De hoogste bestuurlijke laag van SymforaMeander is de vergadering van vennoten bestaande uit Arjan Theil (Raad van bestuur GGz Centraal) en Hilde Dijstelbloem (Raad van bestuur Meander Medisch Centrum).