Behandeling

Behandeling2018-09-26T10:29:57+00:00

SymforaMeander biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg en behandelt acute, ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Na behandeling in de specialistische ggz wordt u zo snel als mogelijk terugverwezen naar de basiszorg of naar de generalistische basis-ggz. Uw huisarts is altijd de spil in de zorg.

20150522-LALE-8620

SymforaMeander biedt zorg aan op drie terreinen: spoedeisende psychiatrie, stemming- en angststoornissen en ziekenhuispsychiatrie. De intensiteit van de behandeling kan verschillen, net wat in uw situatie nodig is: poliklinisch, in deeltijd of klinisch (opname).

Soorten behandeling

Poliklinische behandeling
Poliklinische behandeling bestaat uit een aantal gesprekken of therapie die u in onze polikliniek volgt. De behandeling kan bestaan uit individuele behandeling, groeps- of systeemtherapie. Ook bieden we nazorg of medicatiecontrole na een klinische opname. Dit is meestal kortdurend van aard.

Deeltijdbehandeling
Deeltijdbehandeling biedt de mogelijkheid om de behandeling in deeltijd te volgen. De behandeling vindt groepsgewijs plaats binnen kantoortijden in het behandelcentrum.

Klinische behandeling
Klinische behandeling houdt in dat u dag en nacht bent opgenomen. De kliniek bestaat uit vier units, waarvan unit 1 een gesloten afdeling is. U volgt een activiteiten- en/of therapieprogramma.

Behandelprogramma’s

Spoedeisende psychiatrie
Richt zich op mensen met ernstige psychiatrische problematiek die, indien ze niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden opgenomen, ernstig gevaar lopen of veroorzaken. Het functioneren in het dagelijks leven is vaak ernstig verstoord. In de behandeling ligt de nadruk op ‘intensive care’ verpleging en ‘eerste opname’. Dit duurt maximaal drie weken. Vaak is gedwongen opname noodzakelijk. Hier gelden speciale regels voor.

Stemmings- en angststoornissen
Richt zich op mensen met een stemmings- of angststoornis, een bipolaire stoornis of een posttraumatische stressstoornis. We bieden hen cognitieve gedragspsychotherapie en interpersoonlijke psychotherapie, eventueel aangevuld met medicijnen. We vinden het belangrijk om veel uitleg te geven, ook aan uw naasten. Niet alleen over wat de stoornis inhoudt, maar ook hoe je ermee kunt omgaan en hoe je een terugval kunt voorkomen. Naast vaktherapieën en runningtherapie maken trainingen in communicatie, sociale vaardigheden, ADL en interpersoonlijk functioneren deel uit van ons behandelaanbod.

Ziekenhuispsychiatrie
Voor mensen met klachten op de scheidslijn van somatisch (lichamelijke) klachten en psychische (geestelijke) klachten. We bieden een poliklinische, deeltijd en klinische behandeling. Bij dat laatste wordt u opgenomen in de Psychiatrisch Medische Unit. Er is veel samenwerking tussen de psychiaters van SymforaMeander en specialisten/verpleegkundigen van Meander Medisch Centrum. Dat gaat over bijvoorbeeld het bestrijden van pijn, bewegingsklachten, revalidatie en zwangerschap in combinatie met medicijnen (bijvoorbeeld antidepressiva).
In samenwerking met het Meander Medisch Centrum worden er door ons ook ECT (elektroconvulsieve therapie) behandelingen gegeven. Elektroconvulsieve therapie is met name effectief bij ernstige depressies, maar kent ook andere indicatiegebieden. Afhankelijk van het beeld kan ervoor gekozen worden de start van de ECT te combineren met een korte klinische opname.