Klachten en complimenten

Klachten en complimenten2018-09-26T09:31:26+00:00

Klachten en complimenten

Alle medewerkers doen hun uiterste best om u een goede behandeling te geven. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over uw behandeling. Als dat zo is dan horen wij dat graag van u, ook als u vragen heeft of ideeën over hoe we de zorg kunnen verbeteren.

klachten

Klachten

Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan raden we u aan om uw ongenoegen te bespreken met de medewerker in kwestie of met diens leidinggevende. Er kunnen situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met betrokkene te spreken. Of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Zij kan u op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat u uw klacht alleen wil melden of een signaal wil geven. U kunt altijd terecht bij haar om te praten over wat er is gebeurd. U kunt uw klacht schriftelijk, via mail of telefonisch indienen. Lees meer

Als ook dat niets oplost, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt uw klacht indienen door het klachtmeldingsformulier in te vullen. Lees meer

In alle fasen van de klachtbehandeling kunt u de patiëntvertrouwenspersoon vragen u te ondersteunen. Lees meer

Complimenten

Bent u juist tevreden? Ook dat horen wij graag.
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken (de GGZ thermometer of CQ index) of in de algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaart Nederland.

klachten, folder

klachtenprocedure in schema