Leveringsvoorwaarden GGZ

Leveringsvoorwaarden GGZ2018-04-24T08:37:22+00:00

Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Als u behandeling krijgt van SymforaMeander, maakt u met ons afspraken over de behandeling en zonodig over het verblijf in de kliniek. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en het eventuele verblijf.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waaraan zowel SymforaMeander als ook u zich dient te houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden ggz samen opgesteld. Ook SymforaMeander houdt zich aan deze voorwaarden.

Voor cliënten die vanaf 1 maart 2017 een behandelovereenkomst hebben gesloten:

algemene leveringsvoorwaarden ggz 2017

Voor cliënten die vóór 1 maart 2017 een behandelovereenkomst hebben gesloten:

samenvatting algemene leveringsvoorwaarden

uitgebreide algemene levreringsvoorwaarden ggz