Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)2018-09-26T09:38:00+00:00

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg hebben recht op ondersteuning van een PVP. Het maakt niet uit of u thuis behandeld wordt of dagbehandeling krijgt. Ook als u vrijwillig of gedwongen opgenomen bent, heeft u recht op een PVP. De hulp van een PVP is gratis. Deze is niet in dienst van SymforaMeander maar van de stichting PVP en is dus neutraal en onafhankelijk. Bovendien kent de PVP een geheimhoudingsplicht. De PVP kan, indien gewenst, samen met u met een hulpverlener praten of als bemiddelaar optreden.

pvp

 

De patiëntenvertrouwenspersoon voor SymforaMeander is Carla Andringa. Voor vragen en klachten kunt u haar bellen of mailen (maandag t/m donderdag): Telefoon 06 199 859 60, e-mail: c.andringa@pvp.nl. Bij afwezigheid kunt u bellen naar de helpdesk van de Stichting PVP, 0900 4448888 (10 eurocent per minuut).

Rechten

Recht op inzage
Tijdens de behandeling wordt een (elektronisch) psychiatrisch dossier bijgehouden. Hierin bevinden zich de aanmeldingsbrief, de brief van de verwijzer, de behandelovereenkomst, verslagen van besprekingen, de ontslagbrief enzovoort. U hebt het recht om uw eigen dossier in te zien. Op uw verzoek kunt u een kopie krijgen van het dossier of van een gedeelte ervan. Hier zijn administratiekosten aan verbonden. De gegevens uit uw dossier worden minimaal tien jaar bewaard.

Recht op privacy
Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er van uit kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij de behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming.

Recht op een tweede mening (second opinion)
Met elke behandeling moet u vooraf instemmen. Daarvoor hebt u informatie nodig. Soms blijft u, ook na het gesprek met uw hulpverlener, met vragen zitten die u aan een andere deskundige zou willen voorleggen. Zijn er andere mogelijkheden, andere methoden? In zo’n geval kunt u een tweede mening vragen. Ook wanneer u al onder behandeling bent of zelfs al bent behandeld, kunt u een tweede mening vragen. Een behandeling heeft bijvoorbeeld niet het gewenste resultaat of valt u zwaar. Misschien hebt u het gevoel dat u niet de juiste behandeling krijgt. Door een tweede mening te vragen kunt u toetsen of u op de goede weg zit.