ROM

ROM2017-04-11T10:36:14+00:00

Informatie ‘Regelmatig resultaat van de behandeling meten (ROM)’

SymforaMeander werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling en het behandelaanbod. We willen graag dat uw behandeling succes heeft. Ook uw zorgverzekeraar verwacht dit van ons. Om te weten of uw klachten verminderen, gebruiken wij digitale vragenlijsten. Als onderdeel van uw behandeling vragen we u deze bij de start, tijdens en na de behandeling in te vullen.

Wat is ROM?
Letterlijk staat ROM voor Routine Outcome Monitoring: het regelmatig meten van het resultaat van de behandeling. Met de metingen brengen we het resultaat van uw behandeling systematisch in kaart en onderzoeken we deze.

ROM en uw behandeling
ROM is een onderdeel van uw behandeling. Met behulp van vragenlijsten, die u en/of uw behandelaar regelmatig invult, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende uw
behandeling afnemen. Hoe ROM in de praktijk werkt kan verschillen per afdeling.

Meestal vragen we u om zelf een vragenlijst in te vullen. Dit kunt u thuis op een beveiligde internetsite op de computer doen, maar dit kan ook op onze locatie. Met een unieke inlogcode komt u bij de vragenlijsten. Het internet adres en de code krijgt u per brief of per mail van ons toegestuurd. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Het gebruik van ROM biedt u en uw behandelaar informatie over de effectiviteit van uw behandeling. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het gebruik van ROM er voor zorgt dat behandelingen sneller en beter verlopen. We kunnen beter in de gaten houden of de behandeling aanslaat en of u op de goede weg bent.

Wat gebeurt er met de gegevens?
De antwoorden voegen we toe aan uw afgeschermd persoonlijk dossier. Uw behandelaar gebruikt de uitkomsten om samen met u, waar nodig, de behandeling bij te stellen.

Indien u bezwaar heeft tegen het invullen van een ROM-vragenlijst kunt u dit laten weten aan uw behandelaar.

Als u vragen hebt over het invullen van de vragenlijsten en voor meer informatie over ROM kunt u contact opnemen met de medische administratie.
Zij zijn telefonisch te bereiken op: 033 8508400.