SymforaMeander beperkt de opnamecapaciteit met ingang van 14 mei 2018

Het management van SymforaMeander heeft besloten met ingang van 14 mei a.s. de opnamecapaciteit tijdelijk terug te brengen. Aanleiding voor deze beslissing is een verminderde beschikbaarheid van personeel. David Krol, medisch manager a.i. van SymforaMeander: ”Wij staan voor een hoge kwaliteit van zorg voor de patiënten die bij ons verblijven. Momenteel zijn er minder professionals beschikbaar voor deze zorg, waardoor wij gedwongen zijn het aantal opnameplekken terug te brengen. Door deze maatregel blijven de patiënten die we opnemen verzekerd van de passende zorg en aandacht.”

De situatie die zich nu voordoet is niet nieuw. In 2016 heeft tijdens de zomerperiode een vergelijkbare situatie zich voorgedaan. Net als toen blijven nu ook de acute opnameafdeling en de afdeling voor patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problematiek open. In de reguliere opnameprocedure wordt steeds gezocht naar een passende oplossing voor elke patiënt. Over de duur van de maatregel kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

De beperking in opname heeft betrekking op unit 3 en 4. Samen met de medewerkers wordt in de komende periode gewerkt aan een adequate bezetting. Naast de kwaliteit van zorg heeft hierbij de veiligheid voor medewerkers en patiënten hoge prioriteit.

Verwijzers dienen er rekening mee te houden dat als gevolg van de verminderde beschikbaarheid van personeel de wachttijd voor een poliklinische intake van nieuwe patiënten kan oplopen. Dit geldt niet voor de acute opnames uit bijvoorbeeld de crisisdienst. Bij een vraag naar een indicatie voor niet acute opnames wordt altijd gestreefd naar een adequate oplossing.

2018-09-26T09:31:27+00:00Nieuws|