Verwijzers

Verwijzers2018-09-26T09:31:26+00:00

SymforaMeander biedt specialistische GGZ. Wij behandelen patiënten met acute, ernstige en complexe psychiatrische problematiek. De huisarts en medisch specialist kunnen patiënten verwijzen. Sommige verzekeraars staan toe dat andere disciplines verwijzen, dit verschilt per verzekeraar.

20150522-LALE-9035

Aanmelden

U kunt uw patiënt op de volgende manieren aanmelden:
> via Zorgdomein; kiezen voor het specialisme Psychiatrie bij Meander Medisch Centrum
> het verwijsformulier downloaden en opsturen of faxen 033 850 47 25
> telefonisch, bij spoedeisende hulpvragen kunt u bellen naar het aanmeldbureau 033 850 84 50. Een verwijzing via Zorgdomein of door middel van het opsturen van het verwijsformulier blijft noodzakelijk.

Om te weten naar wie u kunt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van het stroomschema voor verwijzen patiënten met psychiatrische klachten > stroomschema verwijzen

Route na aanmelding

De aanmelding wordt inhoudelijk beoordeeld door een psychiater. Er wordt op basis van de verwijsinformatie bepaald binnen welk behandelprogramma een intake het meest passend is. Er wordt binnen één week telefonisch contact gelegd met de patiënt om een intake te plannen. Bij spoedaanvragen wordt dit direct geregeld. Het is voor de vergoeding van de behandeling noodzakelijk dat er vanaf het eerste contact een verwijzing aanwezig is.

Wachttijden

De wachttijden bij SymforaMeander zijn niet afhankelijk van verzekeraars. Hier vindt u de wachttijden bij SymforaMeander:
> actuele wachttijden

Vanzelfsprekend geldt voor spoedeisende psychiatrie geen wachttijd.
Wie dringend hulp nodig heeft, kan door de huisarts  of de vervanger contact laten opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patiënt al in behandeling is bij SymforaMeander kan hij of zij, binnen kantooruren, contact opnemen met de huidige behandelaar.

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Iedereen kan zich bij ons aanmelden en is welkom.

Informatie over het behandelaanbod

> informatie over het behandelaanbod in groepen

1-2tje

Vijf tot zes keer per jaar verschijnt het 1-2tje. Dit is een gezamenlijke uitgave van het MCCE, Meander Diagnostisch Centrum, Meander Medisch Centrum en ggz aanbieders in de regio Eemland. Het 1-2tje informeert naast alle huisartsen uit de regio Eemland en alle specialisten, arts-assistenten en managers van Meander Medisch Centrum, SymforaMeander en GGz Centraal ook verloskundigen, apotheken, consultatiebureaus, specialisten ouderengeneeskunde en thuiszorginstellingen uit de regio. Bekijk hier de recent verschenen nummers (PDF).

Vanaf 2017 is het 1-2 tje een digitale nieuwsbrief. Verwijzers kunnen zich via het MCCE abonneren.

>December 2016

>oktober 2016

>Juni 2016

>April 2016