Wachttijden

Wachttijden2018-11-12T13:00:15+00:00

Wachttijden

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijden bij SymforaMeander. De wachttijden bij SymforaMeander zijn niet afhankelijk van verzekeraars.
> Aanmeldingswachttijd tussen aanmelding en het intakegesprek: behandelprogramma ziekenhuipsychiatrie: 3 weken, behandelprogramma SAS: 8 weken, bipolaire stoornissen: 8 weken
> Behandelingswachttijd tussen behandeladvies en start behandeling: 4 weken

Aanmeldingswachttijd
Dit is wachttijd van de aanmelding – het moment dat alle vereiste informatie bij ons binnen is – tot de intake.
U wordt gebeld voor het maken van een afspraak voor de intake.

Om uw aanmelding te beoordelen is het nodig dat we een volledige verwijzing en informatie over eventuele eerdere behandelingen hebben. Het kan zijn dat dit meer tijd vraagt dan de hierboven genoemde 2 tot 3 weken. Hierdoor kan het langer duren voordat er een afspraak gemaakt kan worden.

Behandelingswachttijd 
Dit is de wachttijd vanaf het laatste intakecontact totdat de behandeling start.

De treeknorm voor de wachttijd voor een intakegesprek is 4 weken. (De treeknorm is de wachttijd die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen en als aanvaardbaar wordt gezien). De treeknorm voor de wachttijd voor de start van de behandeling is 6 weken.
Wanneer u de wachttijd toch te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Vanzelfsprekend geldt voor spoedeisende psychiatrie geen wachttijd.
Wanneer u dringend hulp nodig heeft, kan u via uw huisarts  of de vervanger contact laten opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als u al in behandeling bent bij SymforaMeander kunt u, binnen kantooruren, contact opnemen met uw behandelaar.

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Iedereen kan zich bij ons aanmelden en is welkom.